К
Картал жингэнүүр (2)
Картал жингэнүүр (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Картал жингэнүүр (Kartalas) нь эртний Энэтхэгийн цохиур хөгжмийн зэмсэг юм. Картал жингэнүүр нь овор хэмжээ, хэлбэрийн хувьд янз бүрийн байж болдог. Хос жижиг цанг хооронд хацар болон ирмэгээр нь хэвтээ болон босоо чиглэлд харшихад жингэсэн тааламжтой дуу авиа гаргана. 

 

 

Мөн нэгийг нь хөдөлгөөнгүй барьж нөгөөгөөр нь цохих, эрхий хуруугаар дууг нь бүдгэрүүлэх зэрэг янз бүрийн арга техник ашигладаг байна.

 

 

Картал жингэнүүр (2)
Картал жингэнүүр
Картал жингэнүүр