К
Карникс бүрээ (2)

 

Карникс бүрээ (Carnyx).нь 2300-2200 жилийн өмнөх үед Кельтүүдийн хэрэглэж байсан хүрэл үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Карникс бүрээ дайн байлдааны үед дохио өгөх хэрэгсэл болж байснаас гадна уг бүрээний толгойг бодон, луу, махчин шувууны толгойгоор дүрсэлдэг байжээ.

 

 

Кельт Монгол хоёр ард түмний соёл, ёс заншил, шүтлаг, зан үйлд нийтлэг зүйл болон байдгийн нэг нь Монголчууд ч гэсэн Жангар туульд Баатруудаа Бодон хэмээн нэрлэж байсныг дурьдаж болно.

 

 

Сarnyx хэмээх нэршил нь Галлийн "carn-" буюу эвэр, гэсэн үгнээс үүсэлтэй ажээ. 

 

Карникс бүрээ (2)
Карникс бүрээ
Карникс бүрээч
Карникс бүрээ
Карникс бүрээ