К
Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Гваделупа, Мартиникагийн Ка торхон бөмбөр (Ka barrel drum), 2. Ямайкын Кванду бөмбөр (Kbandu drum). Модон болон Амьтны эвэрэн цохивор ашигалана. 3. Гренада болон Карриакоугийн Ката бөмбөр (Кata drum)

 

 

1. Пуэрто-Рико Пандэро хэнгэрэг (Pandero), 2. Багамын арлын Гоомбау бөмбөр (Bahamas Goombay drum), 3. Пандэрэта хэнгэрэг (Pandereta)

 

 

Кариб, Африкийн Арара цогц бөмбөр (Arará set Drums)

 

 

1. Доминиканы Твавай (Twavay), Тамбоу бөмбөр (Tambou drum), 2. Кубын Конго бөмбөрийн төрөлд хамаарах Тумбадора (Tumbadora) буюу Аргил Тумбадора (Bass Tumbadora), Труэ Конга (True Conga), Трэс Пор дос (Tres por dos), Куинто бөмбөр (Quinto), 3. Ямайк арлын Мароон ястаны Аргил бөмбөр (Maroon Bass drum), 4. Кубын Тумба бөмбөр (Tumba drum)

 

 

1. Гваделупагийн Том бөмбөр (Guadeloupe tom drum), 2. Кубын Тимбалес буюу Пайлас цогц бөмбөр (Timbales / Pailas set drums)

 

 

Энэтхэг Тринидадын Исламын шашны зан үйлд ашигладаг Тасса яруу хэнгэрэг (Tassa Kettle drum)
 
 
1. Венесуэлын Курвэта бөмбөр (Curveta drum), 2. Бразилын Макумба жатгын бөмбөр (Macumba cult drums) а. Лэ Макумба (Le Macumba), б. Рум Макумба (Rum Macumba), в. Румпи Макумба (Rumpi Macumba), 3. Куба Кинфуити бөмбөр (Kinfuiti drum), 4. Гана бөмбөр: Сого (Sogo), Киди (Kidi), Кагану (Kaganu).
 
 
 
1. Гана бөмбөр: а. Өвөр эгнээнд: Атумпан хос бөмбөр (Atumpan pair drum) б. Арын эгнээнд Фотомфром хос бөмбөр (Fotomfrom pair drum), 2. Тринидадын цогц ган бөмбөр (Set Steel Drums from Trinidad), 3. Хайти арлын Рада жатгын бөмбөр (Rada cult drum), 4. Суринамын Апинти хос бөмбөр (Apinti pair drums) болон Лоанго Дра бөмбөр (Loango Dra drum)
 
 
 
 
 
1. Ямайк аргил бөмбөр (Jamaica bass drum), 2. Ямайкын Рэмэатэр бөмбөр (Repeater drum)
Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Кубын Юка бөмбөр (Yuka drums). Уг бөмбөрийг өөрөөр Макута (Makuta), Нгома (Ngoma), Тамбор де Юка (Tambor de Yuka) хэмээн нэрлэдэг
Колумб, Кубын Кажа бөмбөр (Caja drum)
Доминиканы Пало бөмбөр (Palo drum)
Хаити "Нарны дөрвөн мөчлөг" бөмбөр (Haitian "Four moments of the sun" drum)
Хайти арлын Тимбалэ бөмбөр (Tymbale Large two-headed hooped drum)
Кюрасао арлын Тамбу бөмбөр (Tambú drum)
Тринидадын Шанго жатгын бөмбөр (Shango cult drum)
Кубын Тимпани ган бөмбөр (Timpani steel drum)
Бразилын Пандэйрэта бөмбөр (Pandeireta drum)
Кубын Боку бөмбөр (Bokú drum)