К
Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг (2)
Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг

 

 

Африк-Бразилын Агбе хулуун шигшүүргэ (Аgbe gourd percussion instruments)

 

 

Африк-Суринамын Апинти цогц бөмбөр (Apinti set drum). Апинти цогц бөмбөр нь Агида аргил бөмбөр (Agida bass drum) болон Тумао (Tumao), Апинти тенор (Apinti tenor drum) бөмбөрүүдээс бүрдэнэ.

 

 

1. Африк-Кубын Абакуа (Abakua) буюу Бианкомэнко (Biankomeko), Эндога (Endoga) дөрөмсөн бөмбөр, 2. Царын нүүрийг ямааны арьсаар бүрсэн Гренадын Бабоула бүжгийн бөмбөр (Baboula dance drum), 3. Хаити арлын Ассотор аргил бортогон бөмбөр (Assotor bass cylindrical drum), 4. Африкт буй болж улмаар Виргиний арал болон Америкийн Шинэ Орлеанд нэвтэрсэн Бамбоула хулсаар үйлдсэн аварга бөмбөр (Bamboula giant bamboo drum), 5. Бонайре болон Кюрасао арлын Бари торхон бөмбөр (Bari single-headed barrel drum)

 

 

1. Гваделупагийн багт наадмын Тамбоу аргил бөмбөр (Tambou bass drum), 2. Африк- Кубын Бата гурамсан бөмбөр (Afro-Cuban Bata Triple drums), Бата бөмбөрийн томыг нь Ия (Iyá), бага гарынхыг нь Оконколо (Okónkolo) буюу Иконколо бөмбөр (Ikónkolo drum), Дунд гарынхыг нь Итотэлэ (Itótele) хэмээн нэрлэдэг. 3. Пуэрто-Рикогийн торхон бөмбөр (Puerto Rico barriles drum), Уг бөмбөрийг өөрөөр Булэадор (Buleador), Примо (Primo), Рэпикадор (Repicador), Субидор (Subidor) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. Африк - Гайанагийн аргил бөмбөр (Afro-Guyanese bass drum) буюу Батта аргил бөмбөр (Batta bass drum) , 2. Энэтхэг -Тринидадианы Лалын шашны зан үйлд ашигладаг Байдум аргил бөмбөр (Baydum bass drum)

 

 

1. Тринидад болон Тобаго арлын Бэмба буюу Бэмбэ бөмбөр (Bemba / Bembe drum), 2. Гренадын том бөмбөр (Big drum of Grenada)3. Кубын Бианкомэко бөмбөр (Cuban Biankomeko drum)

 

 

1. Гваделупа Боула бөмбөр (Guadeloupe boula drum), 2. Куба Бонго хос бөмбөр (Cuba Bongos pair drum), 3. Кубын Бонко энчэмия том бөмбөр (Bonko enchemiya large drum), Уг бөмбөрийг өөрөөр Бонко Энчэми (Bonko enchemi large drum), Бонко (Bonco drum large drum) хэмээн нэрлэдэг. 4. Гренадагийн Карриаку арлын Боула том бөмбөр (Carriacou boula big drum). Уг бөмбөрийг өөрөөр Тамбоу дибас (Tambou Dibas), Булла (Bulla), Була (Bula) бөмбөр хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. Мартиника болон Гваделупа арлын Доумбэдоум бөмбөр (Doumbedoum drum), Уг бөмбөрийг өөрөөр Дэбонда (Debonda), Тамбоу (Tambou) хэмээн нэрлэдэг, 2. Тринидад болон Тобаго арлын Боула бөмбөр (Trinidad and Tobago boula drum), 3. Кубаас Карибын тэнгис, Пуэрто-Рико, Хаити, Доминиканд өргөн тархсан Конга хоромсон бөмбөр (Сonga drums). Уг бөмбөрийг өөрөөр Тумбадора (Tumbadora), Тумба (Tumba), Рэкуинто (Requinto),Куинто (Quinto), Рикардо (Ricardo), Нино (Nino), Супер тумба (Super tumba), Супер куинто (Super quinto), Трэс голпэс (Tres golpes), Салидор (Salidor), Труэ конга (True conga) хэмээн нэрлэдэг.

Карибын цохивор хөгжмийн зэмсэг (2)
Африк, Суринамын Агида аргил бөмбөр (Agida Afro-Surinamese bass drum). Могойн сүнс дуудах зан үйлд ашигладаг бөмбөр
Антилийн арлуудын Акэтэ гурамсан бөмбөр (Akete Greater Antillean triple drum). Зүүн Африкаас гаралтай уг бөмбөрийг Ямайкад Ньябинги бөмбөр (Nyabinghi triple drum) хэмээн нэрлэдэг.
Доминиканы Алканхуэтэ буюу Алкагуэтэ жижиг бөмбөр (Alcahuete / Alcaguete small drum)
Антигуа болон Барбуда арлын Христос мэндэлсний баярын аргил бөмбөр (Christmas Bass drum)
Мартиник болон Доминиканы Бэлэ бүжгийн бөмбөр (Bele dance drum)
Пуэрто-Рикогийн Бомба бөмбөр (Puerto Rican Bomba drum)
Хаити арлын Боула буюу Була бөмбөр (Haitian boula / bula drum)
Энэтхэг- Карибын Дхолак бөмбөр (Dholak drum)