К
Канжир хэнгэрэг (2)
Канжир хэнгэрэг (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Канжир (Kanjira / Canjirа) нь Өмнөд Энэтхэгийн шигшүүргэтэй жижиг хэнгэрэг юм. 1930 аад оноос Энэтхэгийн сонгодог хөгжимд хэрэглэх болжээ. Канжирыг голлон Мридангтай хослон ардын хөгжим, чуулгад ашигладаг. 

 

 

Хэнгэрэгний нэг талыг гүрвэлийн арьсаар бүрж,.царын модыг Жекфрута модоор хийдэг Царын голч 17-22 см. цөрны өргөн 5-10 см. Царын хүрээнд дугуй хэлбэрийн хавтгай шигшүүргүүд суулгана. 

 

Канжир хэнгэрэг (2)
Канжир хэнгэрэг
Шигшүүргэт Канжир хэнгэрэг (Kanjira / Canjirа Bell Тambourine)