К
Камбожын хөгжмийн зэмсэг (2)
Камбожын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Камбожын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Камбож, Тайландын Чапей товшуур (Chapei)

 

 

1. Францын хөгжмийн зэмсэг судлаач Патрик Кершоу (Patrick Kersalé) Кхмер нуман хуур (Khmer arched harp) тоглож байгаа нь , 2. Кхмерийн Кхимм (Кhimm yangqin) буюу Кхим (Кhim yangqin) янчир

 

 

 

1. Крапэу матаран ятга (Krapeu crocodile-shaped zither), 2. Тро хуучир (Tro fiddle) хуучир. 3. Тро Кхмер (Tro-Khmer fiddle) хуучир

 

 

1. Кхмер Тхон бөмбөр (Тhon drum) буюу Ромвон (Romvong - Кхмерээр: រាំវង់), Роамвон бөмбөр (Roamvong), Уг бөмбөрийг Лаосд Ламвон (Lamvong - Лаосаар: ລຳວົງ0), Тайландад Рамвон (Ramwong - Тайгаар: รำวง) хэмээн нэрлэдэг.  2. Конг Тхон цагриган жигдэлсэн Гонх (Kong thom circle gongs), 3. Сампхор бөмбөр (Samphor drum)

Камбожын хөгжмийн зэмсэг (2)
Тайланд, Камбожын Си - Соу (Si-Sow), буюу Тро-У (Tro-U) хуучир
Кхмерийн Баён нуман ятга (Bayon arched harp)
Тро сау Тхом хуучир (Tro sau thom fiddle)
Кхлоу бишгүүр (Khloy flute)
Сралай жимбүүр (Sralai oboe)