К
Каллиопэ буюу Каллифон уурын орган (2)
Каллиопэ буюу Каллифон уурын орган (2)

 

Каллиопэ буюу Каллифон уурын орган (Calliope / Calliaphone steam organ) нь уур болон шахсан агаарын тусламжтайгаар агаарыг хонгио хоолойгоор шахаж дуу авиа гаргадаг уурын галт тэрэг, усан онгоцны дохионы зарчимд тулгуурласан хөгжмийн зэмсэг юм.

 

Уг хөгжмийг усан онгоц, Сүмд ашиглаж ирсэн бөгөөд дуу нь олон милийн зайнаас сонсогддог ажээ. Каллиопэ нь 25-67 хонгиотой байх бөгөөд зонхилон 32 хонгиотой байдаг. 1855 оны 10.09 нд Массачусетс мужын Жошуа К. Стоддард (Joshua C. Stoddard)(1814.08.26 - 1902.04.04) Каллиопэ уурын органы зохиогчийн эрх авчээ. 

 

 

Усан онгоц дээр суурилуулсан Каллиопэ (Calliope on the Minne Ha Ha cruising)

 

 

Огайогийн түүхийн нийгэмлэгийн Уурын Каллиопэ орган (Steam Calliope at the Ohio Historical Society)

 

 

Шинэ Орлеаны Каллиопэгийн цуваа (New Orleans Calliope trailer)

Каллиопэ буюу Каллифон уурын орган (2)
Каллиопэ уурын органт Сүйх тэрэг ("Calliope, the wonderful operonicon or steam car of the muses"), 1874
Каллифон уурын органч (Calliaphone steam organ player)
Жорж Крацын Уурын Каллиопэ орган (Steam calliope by George Kratz)