К
Кадазан цогц Гонх (2)
Кадазан цогц Гонх (2)

 

Кадазан цогц Гонх нь Борнео арлын цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Борнео арлын Индонезын хэсгийг Калиманта́н (Kalimantan) Малайзын хэсгийг Борне́о (Borneo) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Малайз Кадазан цогц Гонх (Malaysian Kadazan set gongs)

Кадазан цогц Гонх 7-9 гонхоос бүрдэнэ. Хамгийн өндөр өнгө дуугаралтаас хамгийн нам руу буюу Баруунаас зүүн тийш эрэмбэлэн дараах байдлаар нэрлэдэг. 
 
1. Саасалакан гонх (Saasalakan gong)
2. Наананангон гонх (Naananangon gong)
3. Хахамбатан гонх (Hahambatan gong)
4. Куукулимпоон гонх (Kuukulimpoon gong)
5. Тоотоонгон гонх (Tootoongon gong)
6. Татаваг гонх (Tatavag gong)

 

Кадазан цогц гонхны цохиур алхыг Тутунтунг (Tutuntung) хэмээн нэрлэдэг. 

 

Кадазан цогц Гонх (2)
Индонез Кадазан цогц Гонх (Indonesian Kadazan set gongs)
Кадазан цогц Гонх (Kadazan set gongs)