К
Кавал цууран бишгүүр (2)
Кавал цууран бишгүүр (2)

 

Кавал нь Болгар (Кавал), Молдав, Румын (Румынаар: Caval), Македон, Серб, Укриан, Хойд Грек: Кавали (Kavali), Дзхамара (Dzhamara), Армян: Блул (Армянаар: Բլուլ - Blul)  хэмээн нэрлэдэг Балкан болон Анатолийн уулархаг бүсийн малчдын хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Африкийн хар модоор үйлдсэн Болгарын Кавал цууран бишгүүр

 

Кавал цууран бишгүүр нь 6-8 тоглох нүхтэй доод үзүүртээ нэмэлт 3-4 нүхтэй, диатоник хөгтэй 50-70 см урттай үлээвэр хөгжим юм. 

 

Кавал цууран бишгүүр (2)
Кавал цууран бишгүүр
Болгар Кавал цууран бишгүүр