Й
Йенскийн их сургууль
Йенскийн их сургууль

 

Фридриха Шиллерийн нэрэмжит Йенскийн их сургууль (Германаар: Friedrich-Schiller-Universität Jena, сокр. FSU Jena; латинаар: Alma mater jenensis) нь Йена хотод орших бөгөөд 20 гаруй мянган оюутан 340 гаруй профессортой. 

 

Уг их сургуулийг байгуулах санаачлагыг 1547 онд Иоанн Фридрих гаргаж Карл V д хүсэлт гаргасан хэдий ч түүний хүүхдүүдийн хаанчлалын үед буюу 1558 оны 2 сарын 2 өдөр Фердинанд I хааны зарлигаар байгуулагдсан байна.

Йенскийн их сургууль
Фридриха Шиллерийн нэрэмжит Йенскийн их сургууль