Их саадганцаг

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Их Саадганцаг. Латинаар: Cypripedium macranthon  нь сийрэг шинэсэн ой, шинэс хусан ой, хусан ой, төгөл, ойн чөлөө, ойн захын нугад ховор тохиолддог олон наст өвслөг ургамал юм. Хөвсгөл, Хэнтий , Монголын Дагуурын тойрогт тохиолдоно. Үрээр үржихдээ удаан. Вегетатив эрхтнээр үрждэг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Их саадганцаг
Их Саадганцаг. Cypripedium macranthon