И
Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

1. Дундад зууны Каталоны Шавм жимбүүр (Catalan shawm), 2. Арагон мужын гурван нүхт Чифло Арагон эрдүү бишгүүр (Chiflo Alto Aragon), 3. Чифла Кампурриана жимбүүр (Chifla campurriana), 4. Чифла (Chifla) буюу Чифло бишгүүр (Chiflo flute), 5. Леон мужын Леон бишгүүр (Whistle Leonesa) буюу Чифла марагата (Chifla maragata)

 

 

1. Тамбори бяцхан бөмбөр (Tambori small drum), 2. Тимплэ гитар (Timple guitar)

 

 

Тэжолэтас модон цохивор (Tejoletas wooden clapper)

 

 

Рэкламо ангийн шүгэл (Reclamo hunting whistle)

 

 

Испани, Кубын Лауд гитар (Laud Guitar)

 

 

Каррака эргүүлэгт хэдэргэ (Carraca Ratchet). Уг хөгжмийг өөрөөр Каррако (Carraco), Матрака (Matraca Ratchet) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Кэнцерро хонх (Cencerro bell)

 

 

Сэнцерро жигдэлсэн хонх (Cencerro set bells)

Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Чарраско чавхдаст цохивор шигшүүргэ (Charrasco)
Хэдэргэ үрүүр (Tabla de lavar)
Баскчуудын Тэксалапата модон цохивор (Txalapata wooden clapper)
Сордон жимбүүр (Sordon oboe)
Мирлитон шүгэлэн бишгүүр (Mirliton whistle flute)
Лэао бишгүүр (Leao flute)