И
Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Ахатэа буюу Нугасан шигшүүргэ (Ahatea rattle), 2. Галицагийн Гайта туламан бишгүүр (Gaita Gallega bagpipe)

 

 

1. Флабиол бишгүүр (Flabiol flute), 2. Одрэчилло туламан бишгүүр (Odrecillo bagpipe), 3. Испани гитар (Spanish гитар) буюу Сонгодог гитар (Классикал guitar), 4. Испани, Герман, Польш, Англи, Франц, Италид тархсан Одрэкилло давсган бишгүүр (Odrecillo Bladder pipe)

 

 

Афиладорын Чифло Афиладор модон баглаа бишгүүр (Chiflo de Afilador wooden pan flute). Уг бишгүүрийг өөрөөр Кастрапуэркас модон баглаа бишгүүр (Castrapuercas wooden pan flute) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. Калака цохивор (Kalaka percussion instrument), 2. Калдеро тогоон цохивор (Caldero), 3. Каражилло - хушга болон модоор үйлдсэн цохивор (Carajillo)

 

 

1. Баскийн Албока (Alboka), буюу Албокуэ (Albogue single-reed woodwind pipes) шууст урам, 2.  Кана рокиэра цууранхай саваа (Cana rociera). Уг савааны цуулаагүй талыг алганыхаа хонхорт цохиж өвөрмөц дуу хэмнэл үүсгэдэг.

 

 

Рабэл хуур (Rabel fiddle)

 

 

Испани, Францын Тун тун бишгүүрт цохивор ятга (Ttun-ttun)

 

 

1. Рануэко  бүлүүрт торжигнуур (Ranueco), 2. Испани, Португали, Мавританы Адуфэ хэнгэрэг (Adufe tambourine)

 

 

1. Ардын Бандурри хуур (Bandurria poblacion), 2. Дундад зууны Ибери буюу өнөөгийн Испани, Португалийн Гуитарро (Guitarro)

Испани үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Аксбэба бишгүүр (Axabeba flute)
Алмирэз дүнгэнүүр аяга (Almirez)
Эртний Египет, Эртний Грек, Испани, Өмнөд Итали, Латин Америкийн Кастаньет цохивор (Castanets)
Тксиока (Txioka), Тксори (Txori whistle flute) шүгэлэн бишгүүр
Распа хэдэргэ (Raspa)
Дифу бишгүүрт бөмбөр (Difu drum and Flite) буюу Баск бишгүүрт бөмбөр (Basque drum and Flite)
Пиренейн хойг болон Испанийн Аррабэл ясан царгил (Arrabel bone percussion instrument). Уг ясан царгилыг өөрөөр Гинэбра (Ginebra) буюу Хуэсэра (Huesera) хэмээн нэрлэдэг.
Рэкуинто жижиг гитар (Requinto small Guitar)