И
Ирландын хөгжмийн зэмсэг (2)
Ирландын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Ирландын хөгжмийн зэмсэг

 

 

1.Чротта хийл (Chrotta cello) буюу Ирланд хийл (Irish fiddle), 2. Ламбэг том бөмбөр (Lambeg large Irish drum)

 

 

Тринити Коллеж босоо ятга (Trinity College Harp)

 

 

Ирланд Милоидиан (Irish mileoidean) буюу Ирланд Баян хуур (Irish Button Accordion)

 

 

Ирланд их туламан бишгүүр (Great Irish Warpipes)

 

 

1. Ирландын хойт нутгийн туламан бишгүүр (Nort humbrian pipes), 2. Ясан цохивор (Bones clapper)

 

 

Кельт ятга (Celtic harp)

 

 

 

1. Бадралт баг бишгүүр бүтээгч Стефен Адамсын  (Stephen Adams) Ирланд Бадралт баг бишгүүр (Ireland Pipe Organs by Stephen Adams),  2. Ирланд туламан бишгүүр (Uilleann pipes)

Ирландын хөгжмийн зэмсэг (2)
Дорд хүрэл урам бүрээ (Dord bronze horn)
Тиомпан янчир (Tiompán hammerred dulcimer)
Ирланд Бузуки (Irish bouzouki)
Боуран хэнгэрэг (Bodhrán tambourine)
Тугалган бишгүүр (Tin whistle)