И
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 4 (2)

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Бали арлын Риндик хулсан царгил (Bali Rindik Bamboo Xylophone)

 

 

 

1. Ява арлын Бедук (Beduk) буюу Бедуг (Bedug), Бедхуг (Bedhug) бөмбөр. 2. Индонезын Яруу хэнгэрэг (Indonesian kettle drums Drum)

Индонезын хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
Бали хулсан царгил (Balinese bamboo Xylophone)
Индонезын Кокосын самарын хальсан царт хоромсон бөмбөр (Indonesian Coconut double drum)