И
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Индонезын Бали арлын Кетук гонх болон  Кэнгкэнг (Ketuk Cengceng set Metallophone) багц төмөр царгил. Кэтук гонхыг өөрөөр Кэмтли (Kempli) гонх хэмээн нэрлэдэг.

 

 

1. Ява арлын Слэнто төмөр царгил (Slento metallophone). XIX зуун, 2. Сасандо (Sasando) ятга

 

 

1. Агенг хос гонхон харанга (Ageng pair gong), 2. Индонезийн Ява арлын Сувукан жигдэлсэн гонх (Suwukan set gongs) буюу  Кэмпул жигдэлсэн Гонх (Kempul set gongs)

 

 

1. Гангса төмөр царгил (Gangsa Metallophone), 2. Кэсэр хос цан Kecer pair cymbals

 

 

Индонез, Малайзын Какапи ятга (Kacapi Zither)

 

 

1. Бедук бөмбөр (Beduk drum), 2. Индонезын аралт Луун харанга (Indoneian Dragon frame Brass Gong), 3. Индонезын Мадура ястаны Гулгул ангархай модон бөмбөр (Gulgul slit drums. Madura, Indonesia)

 

 

Индонезийн Ява, Бали арлын Ангклунг хулсан царгил (Angklung bamboo-tube rattles)

 

 

Риёнг жигдэлсэн Гонх (Reyong set gong)

Индонезын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Цэкунтрунг товшуур (Cekuntrung)
Зүүн өмнөд Ази, Индонезийн Мандар (Mandar) ястаны Какапи (Кacapi) буюу Какапинг (Кacaping) товшуур
Суматра арлын Батак омгийнхоны Таганин бөмбөр (Taganing Drum). голч нь 19,2 см, өндөр нь 54,2 см
Сумба арлын Сумба товшуур (Sumba-lute)
Индонез харанга (Indonesian antique gong)
Бали ангархай модон бөмбөр (Bali Slit Drum). XIX зуун
Ява арлын дөрвөн чавхдаст Как (Cak) буюу Гурван чавхдаст Кук Укулеле (Cuk) Javan ukulele
Бали арлын Генггонг хэл хуур (Genggong jaw harp)