И
Индиан хөгжмийн зэмсгүүд 2 (2)
Индиан хөгжмийн зэмсгүүд 2 (2)

 

Индиан хөгжмийн зэмсгүүд

 

1. Яст мэлхийн хуягаар үйлдсэн шилбэний шигшүүргэ (Native American Turtleshell leg rattles), 2-3. Индиан хулуун шигшүүргэ (Native American Gourd Rattles), 4. Индиан хулуун бөмбөр (Native American Gourd Drum)