И
Индиан хөгжмийн зэмсгүүд (2)
Индиан хөгжмийн зэмсгүүд (2)

 

Индиан хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1.  Канадын Индианчуудын Хоёр эгнээ тоглох нүх бүхий Хулсан бишгүүр (Canadian distichous Bamboo Flute), 2. Пуэбло бөмбөр (Pueblo Native American Drum), 3. Индиан бишгүүр (Native American Flute), 4. Өмнөд Америк, Чилийн Мапуче омгийн Удганы хэнгэрэг (Mapuche shaman tambourine)

 

 

Индианы яст мэлхийн царт шигшүүргэ (Native American Turtle shell rattle)

 

 

XIX зууны Индиан ёслолын бөмбөр (Plains Indians Ceremony drum)

 

 

Америкийн Кентукки мужын Чикасав омгийнхоны амьтны дүрст шавар шүгэл (Chickasaw animal shaped  clay whistle)

 

 

Америкийн Өмнөд Дакотагийн Индианчуудын Ёслолын бөмбөр (Native American Ceremony Drum). Уг бөмбөрийн цохиурыг Бизон үхрийн сүүлээр үйлддэг.

 

 

1. Индианы бөөгийн шигшүүргэ (Native American Shaman's Rattle), 2. Вампаноаги омгийнхоны хулуун шигшүүргэ (Wampanoag Gourds and Rattles)

 

 

Хясаан шигшүүргэ (Cowrie shell rattle)

 

 

Дронэ бишгүүр (Drone Flute) буюу Найрал бишгүүр (Harmony Flute)

 

 

Аляскийн Юпик Эскимосчуудын Кэлутвиак товшуур (Kelutviaq / Qelutviaq. Yupik Eskimo people in Alaska)

Индиан хөгжмийн зэмсгүүд (2)
Хойд Америк, Канадын Тлинкит омгийнхоны шигшүүргэ (Tlingit rattle) XIX зуун
Индиан бөмбөр (Native American drum)
Нью-Мексикогийн Индианчуудын Бүжгийн Цагиган шигшүүргэ (American Indian Dance ring Rattle)
Апачи хуур (Apache fiddle)
Индианы гурамсан бишгүүр (Native American Triple Flute)
Ташууран шигшүүргэ (Horse Rattle)