Имзад хуур (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Имзад (Imzad) буюу Амзад (Аmzad), Инзад (inzad), Анзад (Аnzad) нь Африкийн Алжир, Нигер, Мали дахь Туарег (Tuareg) омгийнхоны нэг чавдаст хуур юм. 

 

 

Царыг нь 40 см голчтой хатаасан хулууны хальс болон модоор үйлдэж арьсаар бүрэх бөгөөд уг хөгжмийг ойролцоогоор 6-7 хоногт хийж гүйцэтгэдэг байна.

 

 

Нумын хөвч болон чавхдасыг адууны дэл сүүлээр үйлдэнэ. 

 

 
Имзадыг өөрөөр Туарег хуур (Tuareg people fiddle) хэмээн нэрлэх бөгөөд оройн ёслол Таккетийн (takket) үед зөвхөн эмэгтэйчүүд тоглодог байжээ. 
 

Имзад хуур (2)
Имзад хуур
Имзад хуурч