Зэгсний гахай

 

Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

Зэгсний гахай Латинаар: Sus Scrofa nigripes blanford нь хөхтөн амьтны аймгийн Хос туурайтны баг болох гахайн овогт багтана. Говь цөлийн баянбүрд , галын татам, нуурын эргийн зэгэс шагшуурга, бутан ширэнгэ, шугуйд байршдаг. Манайд хар ус нуурын эргийн зэгс шагшуурган ширэнгэд тогтмол нутаглаж хааяа Хар нуур , Булган , Ховд голын сав Зэрэгийн хөндий, Шаргын говьд тархсан. Зэгсний гахайг улсын бэлтгэлд агнадаггүй. Нутийнхан хувьдаа агнуурын хугацаанд агнахыг зөвшөөрдөг.

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

Зэгсний гахай
Зэгсний гахай