Зуншил цэцэг

 

Зуншилцэцэг, Латинаар: Maianthemum bifolium. Maianthemum овгийн олон наст өвслөг ургамал юм. Зуншил цэцгийн зүйлүүд:

 • Bifolium cordatum P.Gaertn., B.Mey. & Schreb.
 • Convallaria bifolia L.basionym
 • Convallaria cordifolia (Moench) Stokes
 • Convallaria monophylla Oeder
 • Convallaria pulchella Salisb.
 • Convallaria quadrifida Lam.
 • Convallaria tetrapetala Gilib.
 • Maia bifolia (L.) Salisb.
 • Maianthemum convallaria F.H.Wigg.
 • Maianthemum cordifolium Moench
 • Maianthemum nipponicum Nakai
 • Maianthemum smilacinum Montandon
 • Monophyllon lobelii Delarbre
 • Sciophila convallarioides Wibel
 • Smilacina bifolia (L.) Ker Gawl.
 • Smilacina cordifolia (Moench) Becker
 • Styrandra bifolia (L.) Raf.
 • Styrandra petiolaris Raf.
 • Unifolium bifolium (L.) Greene
 • Unifolium quadrifidum (Lam.) All.
 • Valentinia bifolia (L.) Baill.

Шим тус: Шилбэний булчингийн хураагуур судасны шарх (Ulcus varicosum), идээт шарх, хөх няц болох, хавдар, ганц хуруудах (угааж шавшина, жин тавина), нүдний чинэрээ /халгайтай жин тавина/, инсультын дараах саажилт (хошоон, тайжийн жинстэй ууна), бөөрний үрэвсэл, хамрын шуухитнаа, халуунтай ханиад, зүрхний невроз /зүрх хүчтэй дэлсэж, дотор давчдаж, нүүр улайсан байдалтай зүрхний үйл ажиллагааны xямрал (Neurosis cordis), зүрхний агшилтын дутагдал (asystolia), зүрхний гаралтай усан хаванд хэрэглэнэ. Халуурах, Ханиад, томуу, Гөгийтөх (ганц хуруудах), Зүрхний үйл ажиллагааны хямрал, Зүрхний хаван, Тархинд цус харвах, Цус харвах, Нүдний даралт ихдэх, Саажилт, Бөөрний үрэвсэлд хэрэглэдэг

Зуншил цэцэг
Зуншил цэцэг
Maianthemum bifolium