З
Зосонгүеэ Шийхнүүхэй
Зосонгүеэ Шийхнүүхэй

 

Зосонгүеэ Шийхнүүхэй. Латинаар. Anthus cervinus (Pallas, 1811) нь Цэгцгийнхэн (Motacillidae) овгийн шувуу бөгөөд Европ, Монгол болон Азийн хойд хэсгээр нутаглана. Тэд хол зайд нүүдэллэн Африк, АНУ-н баруун эрэг, өмнөд Азид өвөлждөг. Толгой хүзүүний хэсэг нь улаан хүрэн, нисэлт нь эгц шаламгай. Энэ зүйл намгархаг болон тундрын бүсэд ч тааралдах бөгөөд  4-6 өндөг гаргаж шавьж болон ургамлын үрээр хооллоно.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монгол орны шувууд

Зосонгүеэ Шийхнүүхэй
Зосонгүеэ Шийхнүүхэй Anthus cervinus