З
Зимбабвегийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Зимбабвегийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Зимбабвегийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1. Тонга омгийн бөмбөр (Tonga People drum), 2. Мбира металл хэлт царгил (Mbira), 3. Илимба ангархай модон бөмбөр (Ilimba Slit drum), 4. Хулуун царт Илимба бөмбөр (Ilimba gourd Drum)

 

 

Калимба хулуун царт  хэлт царгил (Calabash gourd Kalimba)

 

Зимбабвегийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Хошо хулуун шигшүүргэ (Hosho gourd rattle)
Сүрлэн шигшүүргэ (Straw rattles)
Калумбу (Кalumbu) буюу Калумбо (Кalumbo single metal-stringed gourd, bowed instrument) ганц чавхдаст хулуун царт, цохивор хуур
Дэзэ хэнгэрэг (Deze tambourine)