З
Залтасан царгил (2)
Залтасан царгил (2)

 

Орос үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Түлээний залтасаар хийсэн царгил хөгжим (Оросоор Дрова- түлээ) Янз бүрийн урттай залтасуудыг хэлхсэн уг хөгжимийг хатуу модоор хийсэн цохиураар тоглоно. Орчин цагт залтасуудыг мөн металл хоолойгоор орлуулах болжээ.  

 

Залтасан царгил (2)
Залтасан царгил