Загасч бүргэд

 

 

Загасч бүргэд. Латинаар: Ichthyophaga humilis нь Харцагынхан овгийн шувуу юм. Загасч бүргэд Гималайн нуруу, Баруун өмнөд Азид амьдрах бөгөөд Төв болон өмнөд Энэтхэгт цөөн тоотой байдаг гэсэн мэдээ байдаг. Уг зүйл Ховордох дөхсөн (IUCN3.1) ангилалд ордог. 

 

 

Загасч бүргэд
Загасч бүргэд. Ichthyophaga humilis