З
Загасан буюу усны үлэг гүрвэлүүд:
Загасан буюу усны үлэг гүрвэлүүд:

 

Үлэг гүрвэлүүд Латин нэр Амьдарч байсан эрин олдвор олдсон газар
Архелон  Archelon ischyros (Archelon Wieland, 1896) ойролцоогоор 75-65 сая жилийн өмнө АНУ-ын Өмнөд Дакота
Базилозавр :Basilosaurus (Harlan, 1864) ойролцоогоор 45-36 сая жилийн өмнө Египед
Дакозавр Dakosaurus (Quenstedt, 1856) ойролцоогоор 135 сая жилийн өмнө Аргантен
Дорудон Dorudon (Gibbes, 1845) ойролцоогоор 40-36 сая жилийн өмнө Хойд Америк, Египет
Доряспис Doryaspis ойролцоогоор 360 - 416 сая жилийн өмнө Норвеги, Арктик
Ионататор Eonatator stembergli ойролцоогоор 80-70 сая жилийн өмнө АНУ-ын Алабама муж болон Европ

Коелакант

Coelacanthiformes (L. S. Berg, 1937) Девоны галавын дунд үе ойролцоогоор 360-280 сая жилийн өмнөөс өнөөг хүртэл амьдарч буй зүйл Өмнөд Африк
Globidens phosphaticus  Globident phosphaticus ойролцоогоор 68 сая жилийн өмнө өнөөгийн Марокко
Halisaurus arambourgi Halisaurus arambourgi Bardet et al. 2005 ойролцоогоор 70-65 сая жилийн өмнө өнөөгийн Марокко
Мозазавр Mosasauridae Gervais, 1853 Цэрдийн галавын үед Антарктид болон бүх тивд
Taniwhasaurus Taniwhasaurus antarcticus ойролцоогоор 80 сая жилийн өмнө өнөөгийн Антарктид

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

2. Нисдэг үлэг гүрвэлүүд