Ж
Жу дэлдүүр хайрцаг (2)
Жу дэлдүүр хайрцаг (2)

 

Хятад үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Жу (Хятадаар: 柷 - Chù) дэлдүүр хайрцаг нь Эртний Хятадын Күнзийн шүүх цааз, Күнзийн шашны зан үйлд ашиглагддаг цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Жу дэлдүүр хайрцагийг өдгөө ч Тайваны Күнзийн сүмд хэрэглэсээр байгаа билээ. Уг дэлдүүр хайрцагийн Солонгост Чуг (축 - chug) хэмээн нэрлэдэг. 

 

Жу дэлдүүр хайрцаг нь голдуу улаан өнгөтэй буюу чимэглэж будсан урвуу шовхолжин (пирамид) хэлбэртэй цохиур бүхий модон хайрцаг юм. 

 

 

Ю (敔) модон цохивор

 

Жу дэлдүүр хайрцагийн өвөг нь Цинь () династийн (м.э.ө 221-207 он) үе болон Күнзийн шүүх цаазын зан үйлд ашигладаг байсан барын дүрст Ю (敔) модон цохивор хөгжмөөс эхтэй ажээ.

Жу дэлдүүр хайрцаг (2)
Жу дэлдүүр хайрцаг
Жу дэлдүүр хайрцаг