Жура нагара (2)

 

Азербайжаны хөгжмийн зэмсэг

 

Жура нагара буюу жижиг нагара бөмбөр Жура буюу Чюре Нагара (Азербайжанаар: Curə nağara) нь Азербайжаны ардын цохиур хөгжмийн зэмсэг. Жура (жижиг) Нагара нь Нагара бөмбөрөөс хэмжээгээрээ бага тул ийм нэр авчээ.

 

 

Бөмбөрийн царыг Абрикос, Ялам, Самарын модоор үйлдэх бөгөөд хонь, ямааны арьсаар бүрдэг. Төгсгөл хэсгийг нь ялимгүй арагш матсан хөнгөн хоёр цохиур модтой байдаг. Жура нагарагийн царын голч 300-320 мм, өндөр нь 340-360 мм.

Жура нагара (2)
Жура нагара
Жура нагара