Жин харанга (2)

 

Жин (징 - Jing, Ханзаар: 鉦). буюу том харангыг Солонгосын уламжлалт дуу хөгжимд хийгээд салхи шуургыг номхтгох зан үйлд хэрэглэх бөгөөд ихэвчлэн гуулиар үйлдэнэ. Цохиурын толгойг зөөлөн даавуу, олсоор ороох бөгөөд энэ нь дууг зөөлөлж өгдөг.  

 

 

Анхлан уг харангыг Жён (정 - Jeong) харанга хэмээн нэрлэж байжээ. Гараар барьж дэлдэх Жин харангыг Монголчууд Сарт харанга, Сууринд өлгөж дэлдэх Жин харангыг Суурьт харанга буюу Аралт харанга хэмээн нэрлэдэг байжээ.

 

Жин харанга (2)
Суурьт Жин харанга буюу Аралт Жин харанга
Жин харанга