Ж
Жижиг бөмбөр (2)

 

Жижиг бөмбөр (Snare Drum / Side drum). Уг бөмбөрийг Италиар: Tamburo / Tamburo militare, Францаар: Caisse claire, Германаар: Kleine Trommel хэмээн нэрлэдэг. Жижиг бөмбөрийг Симфони найрал, Джаз, болон бусад төрлийн дуу хөгжимд ашигладаг. Жижиг бөмбөрийн өвөг нь Дундад зууны Табор бөмбөр юм.

 
Жижиг бөмбөрийн цар нь мод, металл, хуванцар, царыг арьс, полимерээр бүрж бөмбөрийн голчын дагуу пүрш татсан байдаг. 

 

 

1. Мэргэжлийн буюу Тоглолтын жижиг бөмбөр (Professional Concert Snare Drum), 2. Германы Sonor пүүсийн Сонор бөмбөр (Sonor drum) ,3.Жагсаалын жижиг бөмбөр (Marching Snare Drums)

 

 

1. Пүрштэй Жижиг бөмбөр (Wires Share drum), 2. Пиколло ган жижиг бөмбөр (Piccolo Steel snare drum), 3. Ретро Люкс жижиг бөмбөр (Retro-Luxe Snare Drum)

 

 

1. Чарльз Стромбергийн Жижиг бөмбөр (Snare drum by Charles Stromberg). 1892-1904 он. Бостон хот, 2. Модон царт Жижиг бөмбөр (Wood Hoop Snare Drums), 3. Микро жижиг бөмбөр (Micro Snare drum), 4. Жагсаалын жижиг бөмбөр (Marching Snare Drums)

 

Жижиг бөмбөр (2)
Жижиг бөмбөрийн патентын зураг
Жижиг бөмбөр (Snare drum)
Людвиг гуулин жижиг бөмбөр(Ludwig Chrome Plated Brass Snare Drum)
Суурьт Жижиг бөмбөр (Stand snare drum)