Ж
Жигдэлсэн цан (2)

 

Жигдэлсэн цан (Англиар: Crotales cymbals / Antique cymbals - эртний цан , Францаар: crotales - Кроталес, Италиар: Crotali-Кротали) нь нь хүрэл болон гуулин цангуудаас бүрдсэн эртний цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. 

 

 

Ойролцоогоор 4 дюймын голчтой уг цангуудыг тусгай цохиураар цохих эсвэл нумаар хийл адил хөрөөдөн тоглоно. Орчин цагийн жигдэлсэн цан нь хроматик өнгөтэй, дуугаралтын цар хүрээ нь нэгээс хоёр наймц байдаг. 

 

 

Жигдэлсэн цан (2)
Жигдэлсэн цан