Ж
Жигдэлсэн төмөр хэл хуур (2)
Жигдэлсэн төмөр хэл хуур (2)

 

Жигдэлсэн төмөр хэл хуур буюу хадаасан хуур (Англиар: Nail violin)-ийг 1740 онд Германы хийлч Иоганн Уайльда (Johann Wilde) зохион бүтээжээ. Түүний зохион бүтээсэн уг хөгжим ойролцоогоор 46 см урт, 30 см-ийн өргөнтэй хагас дугуй модон цартай, янз бүрийн урттай төмөр болон гуулин хадаасан хэлтэй байжээ.

 

 

Уайльд анх уг хөгжмөө адууны хялгасан нумаар хөрөөдөж тоглох зориулалтаар бүтээсэн хэдий ч нумаар төдийгүй хурууны үзүүрээр ч тоглох боломжтой болжээ. Цаашид уг хөгжим улам боловсронгуй болж давхар эгнээтэй болжээ. 

 

Жигдэлсэн төмөр хэл хуур (2)
Жигдэлсэн төмөр хэл хуур