Ж
Жааг эгшигт ваар (2)
Жааг эгшигт ваар (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Жааг эгшигт ваар. Жааг (Англиар: Musical Jug - Ваар, сав суулга) Нарийн хүзүүтэй ваар, сав суулгыг ашиглан хөгжмийн зэмсэг болгодог баруун Африкаас гаралтай Европ, Америкт өргөн дэлгэрсэн эртний уламжлалт үлээвэр хөгжмийн зэмсэг.

 

 

Жааг эгшигт ваарыг дангаар нь болон Авлос жимбүүрийн адилаар хосоор нь нэгэн зэрэг тоглож болдог. Ардын хөгжимд хэмнэл, аргил дуу үүсгэх, янз бүрийн авиа гаргахад ашиглана. 

 

Жааг эгшигт ваар (2)
Жааг эгшигт ваар
Жааг эгшигт ваар