Д
Динх Гуунг ятга (2)
Динх Гуунг ятга (2)

 

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Динх Гуунг (Dinh Goong) буюу Дан Гуунг (Đàn Goong) ятга нь Вьетнамын дунд хэсгийн уулархаг мужын Гиа Рай (Gia Rai) омгийнхоны залуучуудын зугаа цэнгэл, ардын дуу бүжигт ашигладаг чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. 

 

 

Хулсан хүзүү, хоёр болон гурваар багцалсан 9-11 металл чавхдастай уг ятга нэгээс хоёр хулуун цартай байдаг. 

 

 

Хулуун цар нь дуу авиаг өсгөхийн зэрэгцээ, уянгалуулах, цуурайны эффект үүсгэх боломжыг олгодог.  Динх Гуунг ятга нь ердийн болон Аргил Динх Гуунх гэсэн хоёр төрөл байдаг.

 

Динх Гуунг ятга (2)
Динх Гуунг ятга (Dinh Goong)
Дан Гуунг (Đàn Goong) ятга
Аргил Дан Гуунг (Đàn Goong bass) ятга