Д
Дан нгует бийвлиг (2)
Дан нгует бийвлиг (2)

 

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Дан нгует бийвлиг (Dan nguyet) нь Вьетнамын хоёр чавхдаст бийвлиг товшуур юм. Дан нгует бийвлигийг Вьетнамын ардын болон сонгодог дуу хөгжимд ашиглана. 

 

 

Анх чавхдасыг нь торго эрчлэн үйлддэг байсан бол өдгөө нейлоноор үйлдэж хуванцар цохиураар тоглох болжээ. Өргөгдсөн лад нь дууны өнгийг зөв дуугарах боломжыг нэмэгдүүлдэг.

 

 

Дан нгует гэдэг нь Вьетнамаар Саран бийвлиг гэсэн утгатай үг ажээ. Уг хөгжмийг янз бүрээр хөглөнө.

Дан нгует бийвлиг (2)
Дан нгует бийвлиг
Дан нгует бийвлигч