Д
Дан Тинь хулуун товшуур (2)
Дан Тинь хулуун товшуур (2)

 

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Дан Тинь (Dan tính) буюу Тинь тау (Tính Tau) хулуун товшуур нь Вьетнамын Лангшон мужын Тай ястангуудын хоёр чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. 

 

 

Чавхдасыг нь торго, нейлон, сатуркаар үйлдэнэ.  Дан Тинь хулуун товшуурыг анхлан бөө нар шашны зан үйлд ашигладаг байжээ. 

 
 
2007 онд Вьетнамын аялал, жуулчлал соёлын яам уг хөгжмийг заан сургах, түгээн дэлгэрүүлэх, арга хэмжээ авчээ.

 

Дан Тинь хулуун товшуур (2)
Дан Тинь хулуун товшуур
Дан Тинь хулуун товшуур
Дан Тинь хулуун товшуур