Далиу сонгино

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Далиу сонгино. Латинаар: Allium obliquum l. Далиу буюу сармисан сонгино нь уулын дунд, доод биеийн чулуурхаг хүрэн хөрсөнд ургадаг олон наст сонгинолог ургамал юм. Монгол алтайн нуруу, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын нутаг Хавцалбулаг, мөн сумын нутаг Ёлт гэдэг газар тархжээ.  Үрээс ургахдаа хурдан, сонгинолог ишнээс сэргэн төлжих чадвар сайтай.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд 

 

Далиу сонгино
Далиу сонгино.Allium obliquum l