Дагуур арц

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Дагуур арц. Латинаар: Juniperus dahurica нь уулын чулуурхаг хажуу, асга, нураг даган газарт зулж ургадаг хэвтээ сөөг юм. Хэнтийн тойрогт болон Богд уулын зүүн хажуу, Бумбатын аманд ургадаг. Ишний уг, газар дээрх хэсгээс сэргэн ургах чадвартай. Нөөц маш бага.

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

2. Арц

3. Хонин арц

4. Хуурамч хонин арц

5. Ямаан арц

6. Модны жагсаалт

Дагуур арц
Дагуур арц. Juniperus dahurica