Д
Давул бөмбөр (2)

 

Давул бөмбөр (Түрэгээр: Davul) буюу Тупан (tupan) нь хамгийн түгээмэл цохиур хөгжмийн зэмсэг юм. 

 • Тупан (Серб, Хорватаар: tupan)
 • Дабыл (Хасагаар: Дабыл)
 • Давул (Tуркээр: davul)
 • Даул, Тапан, Тупан (Болгараар: daul, tapan, tupan)
 • Тапан, Топан (Македоноор: tapan, topan)
 • Тапан, Гоч (Сербээр: tapan, goč буюу goch)
 • Тоба / доба Румынаар: (tobă/dobă)
 • Табл буюу Табл балади (Арабаар:  tabl‎ / tabl baladi)
 • Тоф (Жүүдээр: תוף Tof‎)
 • Даоули (Грекзэр: νταούλι Daouli),
 • Лодра, Тупана, Дхаулли (Албанаар: Lodra, tupana, dhaulli)
 • Духул, Дохол (Персээр: دهل duhul / dohol‎)
 • Доли (Гүржээр:  დოლი doli)
 • Дхол (Армянаар: դհոլ dhol)
 • Товла / довла (Сириэр: towla/dowla)
 • Дахол  (Курдээр:: Dahol)

 

 

Энэ бөмбөрийг Иран, болон Түрэг угсаатан, Румын, Болгар, Македони, Грек, Серб, Ирак, Армяны ардын дуу хөгжимд өргөн хэрэглэдэг бөгөөд Грект уг бөмбөрийг Даоули (Davouli), Аргано (Argano), Тоскани (Tsokani), Тоуби (Toubi), Тоубаки (Toubaki), Киосси (Kiossi), Тавоули (Tavouli), Павоули (Pavouli), Тоувано (Toubano), Тоубанэли (Toubaneli) хэмээн нэрлэдэг ажээ.

 

Давул бөмбөр (2)
Давул бөмбөр
Түрэгийн сүүдэр шийний баатар Karagöz (Хар нүдэн) давул бөмбөр тоглож байгаа нь
Тупан (tupan drum) бөмбөр
Албани Лодра аргил бөмбөр (Lodra bass drum)