Г
Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

а. Доли бөмбөр (Doli drum). б. Цинцила цан (Tsintsila cymbal)

 

 

 

Гүрж бөмбөр (Georgian drum) буюу Кавказ бөмбөр (Caucasian drum)
 

 

Эмэгтэйчүүд сүй тавих ёслолын үед голчлон тоглодог Бузика жижиг аккордеон (Buzika small accordion)

 

 

Гүрж гармонь (Georgian Harmony)

 

 

Европоос 1830-аад онд нутагшсан Тико- Тико (Tsiko-tsiko small Hand harmonika) Алганд багтах бяцхан гармонь хөгжим

 

Хөөрөгт үлээвэр хөгжим

 

 

а. Чибони туламан бишгүүр (Chiboni bagpipes). б. Гудаствири туламан бишгүүр (Gudastviri bagpipes)

 

 

Үлээвэр хөгжим

 

 

а. м.э.ө XII-XI зуунд холбогдох Хунгийн ясаар үйлдсэн Шуусгүй Саламури бишгүүр (Unreeded salamuri from swan bones), б. Шуусгүй Саламури бишгүүр (Unreeded salamuri), в. "Ларчем Соинари" баглаа бишгүүр (Larchem Soinari pan flute), г. Цэргийн Буки бүрээ (Buki military trumpet)

Гүрж үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Гурамсан (Triple Panduri) болон Дөрөмсөн Пандури (Four vulture Panduri)
Сванетины "Чанги" босоо ятга (Svaneti Changi harp)
а. Чанги босоо ятга (Changi / Tschangi) б. Буган толгойтой "Чанги" босоо ятга (Deer head Changi Harp)
Хэлтэй Саламури бишгүүр (Reeded Salamuri)
Аджар Кеманче (Adjar kemanche)