Г
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 9 (2)
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 9 (2)

 

Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

Серпент бүрээ (Serpent)

 

 

Волторн буюу Угалзан бүрээ (French horn)

 

 

1. Германы Benedikt Eppelsheim пүүсийн Баритон Саррусофон (Baritone Sarrusophone), 2. Роб Стюартын  (Robb Stewart) Сопрано Офиклейд бүрээ (Soprano ophicleide)

 

 

1. Бразилын J'Elle Stainer пүүсийн Субконтрабас Саксофон (Subcontrabass Saxophone), 2. Флюгельгорн (Flügelhorn)

 

 

1-2. Америкийн хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Роб Стюартын (Robb Stewart) Туба болон Флюгельгорн бүрээнүүдийн хосолмол шинжийг агуулсан Флуба бүрээ (Fluba), 3. Контрабас Офиклейд (Contrabass ophicleide)

 

 

1. Дөрвөлжин бүрээ (Tessera trumpet), 2. Пикколо бүрээ (Piccolo Trumpet), 3. Вена буюу Хос клапант бүрээ (Trumpet with Viena valves / Double-piston valves)

 

 

1. Францын Besson пүүсийн Корнофон бүрээ (Cornophone), 2. Эхо бүрээ (Echo trumpet), 3. Тенор Тромбон (Tenor Trombone)

 

 

Бельгийн Турне хотын хөгжмийн зэмсэг урлаач Жозеф Дюпре (Joseph Dupré)(1790-1862) болон түүний 1825 -1850 онд урласан Дюпре Туба бүрээнүүд (Tuba Dupré)
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 9 (2)
Армийн Серпент (Serpent militaire)
1823 онд Парисын Хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч Forveille пүүсийн Си бемоль өргийн Франц Серпент (French Serpent Forveille in B-flat)
Германы Benedikt Eppelsheim пүүсийн Субконтрабас Саксофон (Subcontrabass Saxophone)
Альт Саррусофон (Alto Sarrusophone)
Эхо Корнет (Echo Cornet)
Мартин пүүсийн Дөрвөн толгойт аргил бүрээ (Bass Martin Horn). 1910 он
Германы хөгжмийн зэмсэг урлаач Антон Щнитзэрийн 1594 онд зохион бүтээсэн Щнитзэр мушгиа бүрээ (Pretzel-shaped trumpet by Anton Schnitzer)