Г
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 8 (2)
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 8 (2)

 

Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1 - 2. Нормафон бүрээ (Normaphone), 3 -4. Нэг хонхот Джазфон (Single bell Jazzophone)

 

 

1. Америкийн Нью-Гемпшир хотын хөгжмийн зэмсгийн Graves & Co үйлдвэрийн Баритон Тромбон (Baritone trombacello) 1842-1848 он, 2. Си бемоль өргийн гинжин мөчлөгт бүрээ (Exocyclic Trumpet in B flat), 3. Зургаан клапант нарийн бүрээ (Six valve Trumpet), 4. Зээрэнцэг клапант Пикколо бүрээ (Rotary valve piccolo trumpet)

 

 

1. Тейлор компакт Флюгель (Taylor compact flugel), 2.Тайваны CarolBrass пүүсийн Карол Брасс Халаасны бүрээ (Pocket trumpet), 3Шинэ Орлеаны бүрээч, хөгжмийн зохиолч Кристиан Скотт (Christian Scott) болон түүний Кристиан Скотт бүрээ (Christian Scott Trumpet)

 

 

1. Шведийн хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Георг Николаус Оллерын (Georg Nicolaus Oller) 1639 онд бүтээсэн Контрабас Тромбон (Contra Bass Trombone), 2. Зевс Корнет (Zeus Cornet), 3. Мэргэжлийн Флюгельгорн (Professional Flugelhorn), 4. Англи шуудангийн урам (English Coach Horn) 1895 он,

 

 

1. Концертны Пикколо бүрээ (Сoncert rotary piccolo trumpet), 2. Английн Опус Хачирхалтай бүрээ (Opus Strange horn), 3. Адольф Саксын (Adolphe Sax)(1814 -1894) 1869 онд бүтээсэн Контр альт Сакс бүрээ (Contra alto Saxhorn). 4. Францын Арван хоёр футын урт гуулин бүрээ (12 foot long brass horn)

 

 

1 - 2. Хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч Besson пүүсийн 1890 онд үйлдвэрлэсэн Корнофон Альт (Cornophone alto), 3. Австрийн Вена Бомбардон (Vienna Bombardon). 1840.  4. Хоромсон Геликон (Doublebell helicon)

 

 

1.Си бемоль Баритон Сакс бүрээ (Saxhorn baryton B flat) 1800 -гаад он ,2. Германы Bernhard Zirnbauer Musical Instruments & Teachers пүүсийн Зимбауэр Пикколо бүрээ (Zirnbauer Piccolo Trumpet), 3.  До болон Си бемоль өргийн Судрофон (Sudrophone in C and B flat). 1900-гаад он, 4. Дөрвөн клапант Баритон Геликон (Rotary Baritone Helicon 4 Valve) 

 

 

1. Хос клапант бүрээ (Double Valve Trumpet), 2. Хоёр клапант Буглэ бүрээ (Two valved Bugle) ,3. Си бемоль өргийн Их бүрээ (Tuba in E-flat),4.Зургаан клапант Их бүрээ (Six Valve Tuba) 1890 он, 5.Ре өргийн Кронет бүрээ (Cornet-trompe in D)

Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 8 (2)
Чехийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Августин Генрих Ротт (Augustin Heinrich Rott) 1800-аад онд бүтээсэн Си бемоль өргийн Тенор хорн бүрээ (Tenor horn in B-flat).
Контрабас бүрээ (Contrabass)
Навч хэлбэрийн Энгийн бүрээ (Sheet tree shaped Natural trumpet)
Зобо (Zobo) буюу Сонгофон (Songophone)
Сигурд бүрээ (Sigurd Trumpet)
Контрабас Тромбон (Contrabass Trombone)
Хоёр толгойт Джазфон (Double bell Jazzophone)
Бельги, Нидерланд, Люксембургд тоглогддог Сакбут татах бүрээ (Sackbutt / Saqueboute)
Мовиан Аргил бүрээ (Movian Bass Horn)