Г
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)
Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)

 

Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд

 

 

1. Бельгийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Чарльз Жозеф Саксын Тенор  болон  Альт ми-бемоль Офиклейд бүрээ  (Tenor / Alto Ophicleide in E-flat by Charles Joseph Sax), 2. Америкийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Энди Тейлорын "Сэм ах" бүрээ (Uncle Sam Trumpet by Andy Taylor)

 

 

Америкийн гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсэг урлаач Томас Кингийн (Thomas King) гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд: 1. Кинг бүрээ (King Trumpet), 2. Америкийн бүрээч Joe Tarto-д зориулж Кингийн 1920-оод онд бүтээсэн Хоромсон хошуу, бурзан бүхий тугалган Кинг Туба бүрээ. (interchangeable lead pipes King Tuba), 3. КингТромбон (King Trombone) , 4. Кинг Жагсаалын мөнгөлсөн Баритон бүрээ (King Baritone Ultimate Marching Brass Silver Plated)

 

 

Америкийн King H. N White Co пүүсийн Кливленд Огайо Альт бүрээ (Cleveland Ohio Alto Horn)

 

 

King Musical Instruments пүүсийн Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд. 1. Дууль бүрээ (King Ballad Horn), 2. Альт Мелофон (Alto Mellophone), 3. Бяцхан Тромбон (Mini Trombone), 4. Буглэ бүрээ (Artist Bugle). 1920 он

Гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүд 10 (2)
Хоёр толгойт Джазфон (Double bell Jazzophone)
Английн Жон Огастес Кёлерын (John Augustus Köhler)(1810– 1878). 1849 онд бүтээсэн Си-бемоль Корнет бүрээ (Cornet in B-flat)
Америкийн зохион бүтээгч Хендерсон .Н. Уайтын Хоёр толгойт си-бемоль Баритон бүрээ (Double tuba baritonein in BB-flat by Henderson N. White) буюу Бэллофон (Bellophone)