Г
Герман үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Герман үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Герман үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 1. Германы хөгжмийн зэмсэг урлаач Иоганн Андреас Штайны (Johann Andreas Stein)(1728–1792) зохион бүтээсэн Вена пианино (Viennese piano). 1770 он, 2. Дуди (Эрэгтэй) туламан бишгүүр (Dudy (Men) bagpipes)

 

 

1. Хохнер пүүсийн Баян хуур (Hohner Accordion), 2.  Хохнер пүүсийн Бүрээт аман хуур (Hohner Trumpet Harmonica), 3. Хохнер пүүсийн Аргил Аккордеон (Hohner bass Accordion)

 

 

 

1. Харполира  ятган гитар (Harpolyre), 2. Герман яруу хэнгэрэг (German Kettle drums)

Герман үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
1. Сэргэн мандалтын үеийн Ракэт давхар шууст үлээвэр хөгжим (Rackett Renaissance double reed wind instrument), 2. Германд XVI зуунд тоглогдож байсан Ранкетт давхар шууст үлээвэр хөгжмийн зэмсэг (Rankette double reed wind insturment)