Г
Геликон бүрээ (2)

 

Геликон (Helicon) бүрээ (Эртний Грекээр: ἕλιξ - нугалсан, мушгисан) нь нам дуугаралттай зөвхөн цэргийн үлээвэр хөгжимд хэрэглэгддэг гуулин хөгмийн зэмсэг. инструмент, Симфон найрал хөгжимд Геликоныг ашигладаггүй бөгөөд түүнийг түүнтэй төстэй дуутай Туба бүрээ орлодог.

 

 

Геликоныг суугаа, босоо, явдал дунд, морин дээр тоглох боломжтой тул цэргийн үлээвэр хөгжимд зохицдог. Геликон бүрээг XIX зууны эхний хагаст Орост зохион бүтээж төв болон дорнод Европт өргөн хэрэглэж байна.

 

Геликон бүрээ (2)
Геликон бүрээ.XVIII зуун
Геликон бүрээ. 1883