Гар бишгүүр (2)

 

Гар (Hand flute) бишгүүрийг балар эртний үеэс дохио өгөх хэрэгсэл болгож байсан бол хожим ардын болон эстрад хөгжимд ашиглах болжээ. Хоёр гарын алгыг хясаа, дун хэлбэртэйгээр барьж үлээж тоглох бөгөөд хамгийн чадварлаг гар бишгүүрч 2,5-3 наймц өнгө дуугаргах боломжтой ажээ. 

 

 

Гар бишгүүр (2)
Гар бишгүүр
Гар бишгүүрч