Г
Ганлин бүрээ (2)

 

Ганлин буюу Гандан (Gyaling/ Kangling trumpet) бүрээ нь зэсэн, чөмгөн гэсэн хоёр төрөл байдаг. Зэс ганлин нь луу, матрын толгойг хөөж чимэглэсэн сийлбэр чимэгтэй, 50-60 см урттай бол чөмгөн Ганлин нь 18 настай эмэгтэй хүний дунд чөмгөөр хийж, чөмөгний булууг ногоон сарьсаар бүрдэг ажээ.  

 

 

 

Манай оронд бурханы шашин дэлгэрсэн үеэс хүрээ, хийдүүд шашны элдэв зан үйлд дун бүрээ, бишгүүр, матар гандан, их бүрээ, хэнгэрэг, цан, хонх, дамар, сэлнэн зэрэг Төвд, Самгарди нэртэй үлээвэр болон цохилуур хөгжмийн зэмсгүүдийг ашиглах болжээ. 

 

 

 

 

 

Ганлин бүрээ (2)
Ганлин бүрээ
Ганлин бүрээ
Ганлин бүрээ
Ганлин бүрээ