Гангар Хун

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

Гангар хун. Латинаар:  Cygnus cygnus нь шувууны аймгийн галуу хэлбэртний баг болох нугасны овогт багтдаг. Өндөр өвс, зэгстэй, хүн малын хөлөөс зайдуу нуурийн арал хөвөө түүний байрших гол орчин нь болдог. Манай оронд тайга, ойт хээр, тал, говийн бүсийн томоохон гол, нууруудад зусч өндөглөнө. Ховд аймгийн Хар нуурын Хомын хоолойд зарим жил зусдаг. Монгол улсын ан агнуурын хуулиар агнахыг хориглон дархалсан.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд

Гангар Хун
Гангар хун.Cygnus cygnus