Г
Ганбанг царгил (2)
Ганбанг царгил (2)

 

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг

 

Ганбанг (Ganbang xylophone) царгил. Индонезын цохиур хөгжмийн зэмсэг. Модон буюу хулсан царгилыг нь Гамбанг кайю (Ganbang kaiyu bamboo xylophone),  металл царгилыг нь Гамбанг Гангза (Ganbang Gangza Metallophone) хэмээн нэрлэдэг. Ганбанг царгилыг модон суурь заримдаа сийлбэр чимэглэл бүхий суурин дээр байрлуулна.

 

 

Цохивор нь янз бүр байх бөгөөд голчлон үзүүр хэсэгт бөндгөртэй хоёр модон цохиур ашиглан тоглоно. Цохиурыг эрхий болон долоовор хуруугаар барьж бусад хуруу нь дуу намсгах үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

 

Ганбанг царгил (2)
а. Ганбанг (Gabbang xylophone) царгил, б. Ганбанг царгилын цохиур
Ганбанг царгил