Г
Гайхалтай Бэллофон цогц хөгжим (2)
Гайхалтай Бэллофон цогц хөгжим (2)

 

Америкийн зохион бүтээгч, хөгжимчин Леонард Соломон (Leonard Solomon) Гайхалтай Бэллофон (Majestic Bellowphone) цогц хөгжмийг зохион бүтээж уг хөгжмөө ашиглан ганц хүний найрал хөгжим бүхий хошин шогийн шоу хийж Иордан, Сингапур, Японд аялан тоглолтоо хийжээ. 

 

 

Тэрбээр Симфони найрал хөгжмийн зохиомжийг сантехникийн хоолой, унагдаг дугуйны эд анги, шүгэл зэрэг янз бүрийн эд зүйлсээр үйлдсэн хөгжмөөрөө тоглодог. 

 

 

Гайхалтай Бэллофон цогц хөгжим (2)
Леонард Соломон (Leonard Solomon) болон түүний Гайхалтай Бэллофон (Majestic Bellowphone)
Гайхалтай Бэллофон цогц хөгжим
Нохойны шүгэлэн Бэллофон (Dog Whistles Bellowphone)